niedziela, 4 stycznia 2015

KATOLICY BRAZYLII O KWESTIACH SPOŁECZNYCH
"Rodzina Piotrowa jest głodna. Lud pracuje i jest głodny. Czy to jest słuszne, że rodzina Piotrowa jest głodna? Czy słuszne jest, że lud jest głodny? /.../ Naród Brazylii jest narodem wyzyskiwanym. Wyzyskiwanym nie tylko przez Brazylijczyków. Wielu cudzoziemców wyzyskuje nasz naród"
Elementarz katolickiego Ruchu Wykształcenia Podstawowego "Żyć znaczy walczyć"

"Nasz porządek społeczny jest ciągle jeszcze zepsuty przygniatającym ciężarem tradycji kapitalistycznej, która dominowała na Zachodzie w ostatnich stuleciach. Jest to porządek rzeczy, w którym decydujący głos /.../ ma zawsze władza ekonomiczna - pieniądz, w którym mniejszość wyposażona w środki może korzystać /.../ ze zbytku i w którym większość jest /.../ pozbawiona możności korzystania z licznych podstawowych i naturalnych praw /.../"
Komisja episkopatu Brazylii: "Pacem in terris a rzeczywistość brazylijska", 1963

"Jak długo panować będzie to egoistyczne przekonanie, że ten, co robi coś dobrego dla ludu, musi być komunistą?"
"Dopóki /.../ nie uzupełnimy niepodległości politycznej nieodzowną niepodległością ekonomiczną, nie będziemy mogli mówić o niepodległości"
Arcybiskup Helder Camara (San Recife)

"Kościół musi zejść do ludu. /.../ Biskupi winni opuścić swoje pałace, zejść ze swych tronów i zmieszać się z ludem"
Biskup Henrique Golland Trinidade (Botucatu )

"Bóg nie potrzebuje naszego przepychu, a pozostawienie ubogich na ulicy i w głodzie jest niezgodne z duchem chrześcijańskim"
Biskup Eugenio de Araujo y Sales (Sao Salvador de Bahia)

"Katolików, wielkich właścicieli ziemskich /.../ wzywamy, aby dokonali wyboru między swoją wiarą i egoizmem. Na nic zda się uroczyste obchodzenie świąt Bożego Narodzenia /.../, jeżeli równocześnie zamyka się oczy i serca na los robotników pracujących w ich przedsiębiorstwach"
Biskup Pedro Casaldaliga

"Struktury ekonomiczne i społeczne w Brazylii są oparte na ucisku i niesprawiedliwości; są one immanentne dla kapitalizmu zależnego od wielkich międzynarodowych ośrodków władzy. /.../ Historyczny proces społeczeństwa klasowego [..] prowadzi w sposób nieunikniony do konfrontacji. /.../ nie ma innej drogi do wyzwolenia jak /.../ droga /.../, która prowadzi do społecznej własności środków produkcji. Stanowi ona fundament /.../ przekształcenia obecnego społeczeństwa w nowe społeczeństwo, w którym stanie się możliwe stworzenie obiektywnych warunków, które pozwolą uciśnionym odzyskać ludzkie oblicze /.../"
"Usłyszałem krzyk mego ludu" - list 13 biskupów, Brazylia 1973

"Nowy socjalizm jest konieczny, lecz bez wypaczeń w tylu radzieckim lub chińskim"
Arcybiskup Helder Camara (San Recife)

0 komentarze:

Prześlij komentarz