niedziela, 11 stycznia 2015

Chrześcijanie na rzecz Socjalizmu w Chile: cytaty"Głęboką przyczyną naszego zaangażowania jest nasza wiara w Jezusa Chrystusa, która pogłębia się, odnawia i ucieleśnia wśród okoliczności historycznych. Być chrześcijaninem, to znaczy być solidarnym".

"Aby wiara była żywa, musi ona włączyć się w kontekst /.../ walki wyzwoleńczej". 

"Socjalizm jest jedyną /.../ alternatywą, aby przezwyciężyć społeczeństwo klasowe".

"Program Allende jest programem o chrześcijańskiej wymowie. Odpowiada on /.../ życzeniom nowej i rewolucyjnej nauki społecznej chrześcijan".

"Należy dokonać rewolucji antykapitalistycznej /.../. Jedność sił ludowych i wzbogacanie tego procesu przez udział w budowie socjalizmu reprezentantów różnych światopoglądów stanowią dla nas dwa zasadnicze warunki realizacji społeczeństwa ludzi. /.../ w Ameryce Łacińskiej lewicowi chrześcijanie przedstawiają sobą potencjalną siłę rewolucyjną".

"Marksizm jest doktryną społeczną, która wnosi największe możliwości analizy zagadnienia walki klas i w tym punkcie nie ma nic do odrzucenia. Lecz z filozoficznego punktu widzenia /.../ uważamy, jako chrześcijanie, że istnieją zasadnicze różnice między naszą wizją świata a koncepcjami marksistowskimi".

0 komentarze:

Prześlij komentarz