sobota, 27 grudnia 2014

BISKUPI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ O PROBLEMACH SPOŁECZNYCH
"Jeśli określony system przestaje służyć dobru wspólnemu i służy interesowi grup, Kościół winien /.../ potępiać taką niesprawiedliwość..."
Orędzie biskupów Trzeciego Świata, sierpień 1967

"Spotykamy sytuację niesprawiedliwą, którą można nazwać przemocą zinstytucjonalizowaną, bowiem istniejące struktury gwałcą podstawowe prawa..."
Deklaracja Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM) z Medellin, 1968 

"Episkopat Ameryki Łacińskiej nie może być obojętny wobec okrutnych niesprawiedliwości społecznych..."
Deklaracja CELAM z Medellin, 1968 

"Przedsiębiorstwo w systemie gospodarki naprawdę ludzkiej nie utożsamia się z właścicielami kapitału, bowiem jest ono w swej istocie wspólnotą osób i jednością pracy, która wymaga kapitałów dla wytwarzania dóbr..."
Deklaracja CELAM z Medellin, 1968 

"Pragniemy, aby nasze mieszkania i nasz styl życia były skromne, nasz strój prosty, nasze dzieła i instytucje pozbawione pompy i ostentacji..."
Deklaracja CELAM z Medellin, 1968 

"Wzywamy wszystkich bez różnicy klas, by zaakceptowali i przyjęli na siebie sprawę ubogich..." 
Deklaracja CELAM z Puebla

"Nauczmy się z radością akceptować socjalizm jako formę życia społecznego bardziej dostosowanego do naszych czasów, a jednocześnie bardziej zgodnego z Ewangelią..."
Orędzie biskupów Trzeciego Świata, sierpień 1967

"Chrześcijanin jest człowiekiem pokojowym. /.../ jeżeli chrześcijanin wierzy w skuteczność pokoju w dojściu do sprawiedliwości, wierzy również, że sprawiedliwość jest nieodzownym warunkiem pokoju..."
Deklaracja Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM) z Medellin, 1968 

0 komentarze:

Prześlij komentarz