Ani święte, ani odwieczne albo skłot pod świętym Ambrożym

„Nie jest to zgodne nawet z prawem natury. Natura bowiem wszystkie płody wydaje dla wszystkich do wspólnego użytku. (…) Z natury więc wywodzi się prawo wspólnej dla wszystkich własności. Prawo własności prywatnej jest wynikiem ludzkich uroszczeń”

Przemówienie księdza Okonia

Żołnierze, robotnicy i ty biedoto chłopska! Zaświtał wreszcie dla was wszystkich dzień wyzwolenia, swobody, porachunku za tyle krzywd doznanych, za tyle poniewierania twej godności.

Chciwość nie jest dobra

Bohater filmu „Wall Street” Oliviera Stone’a z 1987 r. przekonywał, że chciwość jest dobra (greed is good). Ta porada ochoczo została przyjęta w społeczeństwach Zachodu w ostatnich dwóch dziesięcioleciach

A gdyby papież zdradził

Rządy junty wojskowej (1976-1983) w Argentynie pozostają czarną kartą w dziejach tamtejszego Kościoła, ale również Kościoła powszechnego.

Po papieskiej wizycie w Brazylii. Papież na peryferiach

Od początku pontyfikatu Franciszek nawołuje do wyjścia na peryferia ludzkiej egzystencji, do osób wykluczonych ze społeczeństwa, postawionych na jego marginesie. W tym upatruje misję Kościoła, który prowadzi..

środa, 6 lipca 2011

Gorący dzień Europy

Wiele się dzisiaj działo na forum parlamentu europejskiego. Polska, po radosnym rozpoczęciu swojej prezydencji w Unii, dzisiaj musiała się zmierzyć z głosami daleko bardziej różnymi od tych, które dało się słyszeć od początku lipca w polskich mediach. Pomijam kwestię kłótni polskich euro parlamentarzystów, która – szczerze – nie wiele mnie obchodzi. Wstydu nie czuję, gdyż gdybym miał się wstydzić za polskich włodarzy, to musiałbym być czerwony na twarzy cały czas, od świtu do nocy.
Do mediów przeszły za to głosy euro parlamentarzystów z innych krajów. Głosy, które trąciły, ba! wręcz biły po uszach, zwykłym (jeśli taki może w ogóle być) szowinizmem. Polityk holenderski (proszę wybaczyć, nie pamiętam nazwiska) powiedział, że Holendrzy nie chcą polskich bezrobotnych, Romów i płacić na greckie emerytury.

wtorek, 5 lipca 2011

Sejm przyjął ustawę o nasiennictwie

Sejm przyjął wczoraj ustawę o nasiennictwie. Z dokumentu wykreślono zapisy o roślinach genetycznie modyfikowanych.
Ustawa o nasiennictwie reguluje m.in. przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego oraz zasady jego etykietowania i oznaczania. Określa również, że rejestracją odmian roślin uprawnych zajmuje się, tak jak obecnie, Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych. Głosowało 421 posłów, za przyjęciem ustawy opowiedziały się 233 osoby, przeciw było 186, dwie wstrzymały się od głosu.
Najbardziej kontrowersyjna część dotyczyła nasion genetycznie modyfikowanych. W projekcie ustawy znalazł się zapis, że "do obrotu dopuszcza się materiał siewny odmian genetycznie modyfikowanych, jeżeli modyfikacja wprowadzona do odmiany jest dopuszczona do obrotu z przeznaczeniem do uprawy na podstawie decyzji właściwego organu Unii Europejskiej". Zamiarem rządu było usunięcie istniejącego od 2003 roku zakazu obrotu nasionami GMO w Polsce. Przepis ten był krytykowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że Polska naruszyła prawo wspólnotowe.
Posłowie PiS postulowali wprowadzenie do ustawy o nasiennictwie poprawki, która zakazywałaby sprowadzania z innych krajów nasion GMO i wpisywania roślin GMO do krajowego rejestru odmian. Sejm odrzucił te propozycje.
- Przepisy dotyczące GMO w całości zostały już wykreślone z ustawy podczas prac sejmowych. Stąd poprawki dotyczące zakazów nie były konieczne - mówi Wojciech Sokołowski, poseł PO, który przedstawiał wczoraj w Sejmie prace Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Nie możemy wyraźnie zakazać obrotu nasionami genetycznie modyfikowanymi, ponieważ Polska musiałaby płacić ogromne kary, a przedsiębiorcy mogliby dochodzić odszkodowań z tytułu utraconych korzyści.
Zastosowano półśrodek. Zniknął wyraźny zakaz obrotem nasion GMO w Polsce, ale nie ma możliwości wpisania ich do rejestru. Rolnik, który wyprodukuje ziarno GMO w Polsce nie będzie mógł sprzedać go na terenie kraju.
Brak jednoznacznego zakazu upraw GMO otwiera Polskę na takie uprawy. Niestety, eksperyment na ludziach, jakim są uprawy genetycznie modyfikowane, będzie możliwy także w Polsce.
Dostępna jest petycja w sprawie odrzucenia ustawy:
http://alert-box.org/petycja/