Ani święte, ani odwieczne albo skłot pod świętym Ambrożym

„Nie jest to zgodne nawet z prawem natury. Natura bowiem wszystkie płody wydaje dla wszystkich do wspólnego użytku. (…) Z natury więc wywodzi się prawo wspólnej dla wszystkich własności. Prawo własności prywatnej jest wynikiem ludzkich uroszczeń”

Przemówienie księdza Okonia

Żołnierze, robotnicy i ty biedoto chłopska! Zaświtał wreszcie dla was wszystkich dzień wyzwolenia, swobody, porachunku za tyle krzywd doznanych, za tyle poniewierania twej godności.

Chciwość nie jest dobra

Bohater filmu „Wall Street” Oliviera Stone’a z 1987 r. przekonywał, że chciwość jest dobra (greed is good). Ta porada ochoczo została przyjęta w społeczeństwach Zachodu w ostatnich dwóch dziesięcioleciach

A gdyby papież zdradził

Rządy junty wojskowej (1976-1983) w Argentynie pozostają czarną kartą w dziejach tamtejszego Kościoła, ale również Kościoła powszechnego.

Po papieskiej wizycie w Brazylii. Papież na peryferiach

Od początku pontyfikatu Franciszek nawołuje do wyjścia na peryferia ludzkiej egzystencji, do osób wykluczonych ze społeczeństwa, postawionych na jego marginesie. W tym upatruje misję Kościoła, który prowadzi..

czwartek, 12 lutego 2015

DUCHOWNI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ O KAPITALIZMIE I WALCE KLAS
"Kapitalizm liberalny jest systemem schyłkowym ponoszącym główną winę za nieszczęścia /.../ krajów latynoskich".
Kardynał Raúl Silva Henriquez (Chile)

"Otwarcie potępiamy neokolonialny kapitalizm, ponieważ jest on niezdolny do rozwiązania pilnych problemów, wobec których stoi nasz naród".
Grupa księży kolumbijskich

"Nowego człowieka i nowego społeczeństwa nie można osiągnąć drogami kapitalistycznymi, ponieważ siłą napędową wszelkiego typu kapitalizmu jest prywatny zysk i prywatna własność dla zysku".
Grupa księży boliwijskich

"Walka klas istnieje"
Arcybiskup  Oscara Arnulfo Romero (Salvador)

"Walka klas jest częścią naszej /.../ społecznej /.../ i religijnej rzeczywistości"
O. Gustavo Gutierrez  SJ (Peru)

[w Kościele] "dochodzi do /.../ radykalnej konfrontacji między chrześcijanami, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości i wyzysku, oraz tymi, którzy czerpią korzyści z panującego porządku"
O. Gustavo Gutierrez  SJ (Peru)

"Hierarchia podobnie jak część kleru i laikatu należy do klasy ciemiężców /.../. Inna część kleru i znaczna większość ludu chrześcijańskiego stanowi część klasy uciskanych"
Katolicka organizacja Służba Społeczna, Bogota

"Nie można się spodziewać, że wszyscy katolicy posiadają ducha ubóstwa. Dlatego w stosunku do tych, którzy gromadzą kapitały, musi nastąpić ingerencja władz..."
Kardynał Antonio Caggiano, Argentyna

"Inicjatywa gwałtu nie pochodzi najczęściej od biednych i uciśnionych. Pochodzi ona raczej od tych, którzy mają władzę /.../. Rewolucja wydaje się nieunikniona, a nawet konieczna, jeżeli chce się wyzwolić masy. /.../ guerilla jest jedynie krzykiem niepowstrzymanym narodu, który /.../ stara się rozerwać formy, które go duszą"
Arcybiskup Miguel Obando y Branco