poniedziałek, 26 stycznia 2015

CHRZEŚCIJAŃSCY DEMOKRACI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

"Umocnienie demokracji społecznej, co implikuje sprawiedliwość dla wszystkich i wyzwolenie klasy robotniczej"
Kongres chrześcijańsko-demokratyczny w Sao Paulo 1957

"Oryginalność doktryny chrześcijańsko-demokratycznej, która odrzuca zarówno kolektywizm marksistowski, jak i przywłaszczenie kapitalistyczne i która proponuje wprowadzenie wspólnotowego ustroju społecznego"
II Kongres Amerykańskiej Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej JUDCA, Caracas 1962

"Dążymy do socjalizmu wspólnotowego pojętego nie tylko jako utopia moralna, lecz także jako konkretny /.../ wytwór /.../, którego cechą charakterystyczną jest organizacja gospodarki opartej na społecznej własności dóbr produkcyjnych"
III kongres Amerykańskiej Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej w Montevideo 1969

"Rewolucja jest aktem politycznym, za pomocą którego klasa robotnicza i /.../ inne klasy wyzyskiwane zdobywają szturmem państwo burżuazyjne, /.../ burzą je i odbudowują na jego gruzach państwo ludowe"
III kongres Amerykańskiej Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej w Montevideo 1969

"Racją bytu chrześcijańskiej demokracji jest być rewolucyjną"
IV kongres JUDCA w Quito 1970

"W tej historycznej chwili trzeba być z ludem /.../ nikt, kto myśli po chrześcijańsku, nie może być przeciwko nam z tego powodu, że jesteśmy na lewicy"
Eduardo Frei (przywódca chadecji w Chile), 1963

"Nikt w naszej partii nie sprzeciwia się procesowi socjalizacji w ramach pluralistycznej demokracji /.../. Odrzucamy natomiast /.../ zbudowanie państwa - zwierzchnika całej gospodarki /.../, które poprzez absolutną kontrolę nad życiem narodu i środkami przekazu znosi /.../ zasadnicze swobody jednostki ludzkiej"
Eduardo Frei (przywódca chadecji w Chile), 1963

Frei o komunistach: "Jest to partia, która opiera się o masy ludowe. /.../ jest częścią naszego narodu. Komunizmu nie można pokonać przy pomocy represji /.../"

"Ideologia natchniona przez Chrystusa w większym stopniu wyraża interesy uciskanych mas aniżeli ideologia komunistyczna"
Rafael Caldera (przywódca chadecji w Wenezueli), 1963

"Zasadnicza harmonia między duchem rewolucji peruwiańskiej i duchem Vaticanum II. /.../ stąd wpływ jaki wywarło chrześcijaństwo na stanowisko światopoglądowe i jako forma wyzwolenia człowieka na genezę rewolucji peruwiańskiej"
gen. Fernandez Maldonado, Peru 1974

"Rewolucja peruwiańska /.../ ma charakter humanistyczny i chrześcijański oraz opiera się na takiej filozofii socjalistycznej, która nie jest ani dogmatyczna, ani totalitarna"
gen. Morales Bermudez , Peru 1976

0 komentarze:

Prześlij komentarz