czwartek, 12 lutego 2015

DUCHOWNI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ O KAPITALIZMIE I WALCE KLAS
"Kapitalizm liberalny jest systemem schyłkowym ponoszącym główną winę za nieszczęścia /.../ krajów latynoskich".
Kardynał Raúl Silva Henriquez (Chile)

"Otwarcie potępiamy neokolonialny kapitalizm, ponieważ jest on niezdolny do rozwiązania pilnych problemów, wobec których stoi nasz naród".
Grupa księży kolumbijskich

"Nowego człowieka i nowego społeczeństwa nie można osiągnąć drogami kapitalistycznymi, ponieważ siłą napędową wszelkiego typu kapitalizmu jest prywatny zysk i prywatna własność dla zysku".
Grupa księży boliwijskich

"Walka klas istnieje"
Arcybiskup  Oscara Arnulfo Romero (Salvador)

"Walka klas jest częścią naszej /.../ społecznej /.../ i religijnej rzeczywistości"
O. Gustavo Gutierrez  SJ (Peru)

[w Kościele] "dochodzi do /.../ radykalnej konfrontacji między chrześcijanami, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości i wyzysku, oraz tymi, którzy czerpią korzyści z panującego porządku"
O. Gustavo Gutierrez  SJ (Peru)

"Hierarchia podobnie jak część kleru i laikatu należy do klasy ciemiężców /.../. Inna część kleru i znaczna większość ludu chrześcijańskiego stanowi część klasy uciskanych"
Katolicka organizacja Służba Społeczna, Bogota

"Nie można się spodziewać, że wszyscy katolicy posiadają ducha ubóstwa. Dlatego w stosunku do tych, którzy gromadzą kapitały, musi nastąpić ingerencja władz..."
Kardynał Antonio Caggiano, Argentyna

"Inicjatywa gwałtu nie pochodzi najczęściej od biednych i uciśnionych. Pochodzi ona raczej od tych, którzy mają władzę /.../. Rewolucja wydaje się nieunikniona, a nawet konieczna, jeżeli chce się wyzwolić masy. /.../ guerilla jest jedynie krzykiem niepowstrzymanym narodu, który /.../ stara się rozerwać formy, które go duszą"
Arcybiskup Miguel Obando y Branco

0 komentarze:

Prześlij komentarz