poniedziałek, 6 kwietnia 2015

DUCHOWNI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ O ROLI KOŚCIOŁA


"My mamy głosić posłannictwo z wysokości naszych marmurowych ołtarzy i naszych pałaców biskupich, /.../ kiedy /.../ idziemy na spotkanie naszego ludu odziani w purpurę, w samochodzie najnowszego modelu /.../"
Biskup Juan Jose Iriarte z Reconquista (Argentyna)

"Jeżeli prawdziwym celem naszego kapłańskiego apostolatu ma być komunia ludzi z Bogiem, to nasza misja /.../ musi stawiać jako jeden z najważniejszych celów humanizację życia jako wartość /.../ nierozerwalnie zespoloną z Bogiem Stwórcą"
O. Fernando de Arango SJ

"Naszym celem nie jest zerwanie z naszym stanem duchownym, lecz w pełni kapłańskie postępowanie w rewolucyjnym procesie południowoamerykańskim /.../. Nie pociągają nas 'rewindykacje' w naszym statusie kapłanów /.../. Przekonani jesteśmy jednak, że powstające 'nowe społeczeństwo' radykalnie odnowi podlegające reformie struktury Kościoła"
O. Jorge Vernazza z Buenos Aires, Argentyna

"Koniecznym jest, aby Kościół katolicki ostatecznie zmienił się w Kościół pluralistyczny przeciwstawiający się kapitalizmowi i walczący o sprawiedliwość społeczną"
Biskup Sergio Méndez Arceo (Meksyk)

"Nic i nikt nie przeszkodzi mi służyć Chrystusowi i jego Kościołowi, walcząc u boku ubogich o ich wyzwolenie, a jeśli Bóg udzieli mi niezasłużonego przywileju, że stracę życie w tej walce, oddaję się cały Jego woli"
Ks. Carlosa Mugica z Mataderos, Argentyna

"Spośród uprzywilejowanych bogactwem katolików, którzy mają przecież obowiązek pomagania biednym, tylko nieliczni zajmują stanowisko zgodne z nauką Kościoła. /.../ godzą egoistyczne koncepcje liberalne swobodnego rozporządzania materialnymi dobrami z wiarą w Chrystusa"
Biskup Jose Demmerta Bellido z Cajamarca (Peru)

"Pragnęliśmy /.../ przeprowadzenia konfrontacji marksizmu /.../ z chrześcijańskim posłannictwem powszechnego wyzwolenia /.../ nie wierzę, aby zasady marksizmu zaprzeczały istnieniu Boga miłości, jakiego przedstawia nam Nowy Testament. Przecie sam Marks uznawał siły i rację tworzącą historię. Dla nas jest Bóg, dziełem którego jest cała nasza historia"
O. Ernesto Cardenal (Nikaragua)

"Wierzę, że system socjalistyczny jest bardziej zgodny z chrześcijańskimi zasadami prawdziwego braterstwa, sprawiedliwości i pokoju"
Biskup Sergio Méndez Arceo (Meksyk)

"W społeczeństwie kubańskim, w jego prostocie i surowości, w programie wspólnej pracy i w równości urzeczywistnia się w pełni ideały chrześcijańskie"
Biskup Sergio Méndez Arceo (Meksyk)


JPII 1979 w Santo Domingo "Czynić świat bardziej sprawiedliwym oznacza m.in. dokładać wszelkich starań, aby /.../ nie było chłopów pozbawionych ziemi potrzebnej do życia i rozwoju. Aby nie było robotników, których traktuje się źle, ograniczając ich prawa. Aby nie było systemów dopuszczających wyzysk człowieka przez człowieka lub przez państwo"
JPII "winniśmy na pierwszym miejscu troszczyć się o tych, którzy nie posiadają dostatecznego wyżywienia, ubrania, środków do życia i nie mają dostępu do dóbr kultury. /.../ Niezbędne są odważne reformy w celu przezwyciężenia wielkich niesprawiedliwości /.../"

"Chcemy solidaryzować się z Waszą słuszną sprawą, sprawą ludu, sprawą ubogich. /.../ Braterstwo /.../, chociaż dopuszcza układy hierarchiczne i organiczne we wspólnocie społecznej, powinno jednak być uznawane w dziedzinie gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem sprawiedliwego rozdziału dóbr /.../, jak też w dziedzinie praw obywatelskich /.../"
Paweł VI do robotników 23 sierpnia 1968

"Integryści /.../ popierają utrzymanie status quo, rezygnując z wszelkiej krytyki i stają się główną podporą systemu. /.../ Posługują się słowami, zmieniając nadaną im przez Kościół treść" 
Biskup López Trujillo z Medellin (Kolumbia)

0 komentarze:

Prześlij komentarz